Nha Trang Center 2

Dự báo tình hình thị trường bất động sản nghỉ dưỡng năm 2020

Liệu đến năm 2020 thị trường bất động sản nghỉ dưỡng còn ” nóng” thu hút nhiều nhà đầu tư, có giá trị trong tương lai và là kênh đầu tư hiệu quả? Bất động sản nghỉ dưỡng – cung thiếu, cầu thừa Theo như thống kê của Savills nam 2016, lượng khách du lịch …