Quá trình phát triển Condotel

Quá trình hình thành và những thách thức Condotel Việt Nam đối mặt

Condotel là từ viết tắt của Condo và Hotel có nghĩa là căn hộ khách sạn. Cùng tìm hiểu xem quá trình hình thành, phát triển và lan truyền đến Việt Nam như thế nào. Quá trình hình thành Condotel Vào đầu năm 1980 trên thế giới đã bắt đầu xuất hiện hình thức Conotel …