Rủi ro đầu tư Condotel

Lỗ hổng pháp lý của mô hình Condotel nhà đầu tư chưa biết

Đầu tư Condotel có những rủi ro gì về pháp lý đằng sau những lợi nhuận tiềm năng mang lại mà nhà đầu tư chưa biết? Xu hướng đầu tư Condotel lên ngôi Tại buổi hội thảo “ Toàn cảnh thị trừng bất động sản phân khúc Condotel – cơ hội và thách thức” diễn …